Logo

Giải pháp của chúng tôi - Giải quyết các vấn đề trong thực tế bằng công nghệ

Chúng tôi đã phân tích những vấn đề thường gặp trong quá trình học tập và luyện thi của học sinh và sử dụng kết hợp các công nghệ mới nhất về Trí tuệ nhân tạo và Học máy để giải quyết những vấn đề đó một cách hoàn hảo.

Giải pháp - Giải quyết các vấn đề thực tế bằng công nghệ

Chúng tôi đã phân tích các vấn đề thường gặp trong quá trình học tập và luyện thi của học sinh và sử dụng kết hợp các công nghệ mới nhất về Trí tuệ nhân tạo và Học máy để giải quyết các vấn đề đó một cách hoàn hảo.

  • Quản lý đề thi. Cung cấp giải pháp quản lý đề thi và cách tổ chức các kỳ thi trực tuyến hiệu quả cho người ra đề.
  • Phân tích bài thi. Sử dụng các dữ liệu về bài thi của các học viên để đưa ra các thông số chi tiết liên quan.
  • Đánh giá bài thi. Cung cấp giải pháp liên quan đến việc số hóa các bài kiểm tra trong thực tế bao gồm quản lý các bài thi hiệu quả và triển khai chấm thi tự động.

Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn muốn?

Văn phòng của chúng tôi

  • Trụ sở chính
    Danang, Vietnam